PGK on Suomi golfin ensimmäinen aikuisliikunnan Tähtiseura

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen seurojen laatuohjelma. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä, vastuullisesta ja inhimillisestä toimintatavasta. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. Tähtiseurassa olet parhaassa seurassa ja voit luottaa, että toiminta on laadukasta ja vastuullista. Tähtiseura-ohjelmassa on mukana yli 40 lajiliittoa sekä liikunnan ja urheilun aluejärjestöt. Tähtiseurat auditoidaan 3 vuoden välein. Keskimäärin auditointeja tehdään vuosittain lähes 200 kertaa.

PGK on pitkään ollut lasten ja nuorten liikunnan Tähtiseura ja nyt seura auditoitiin huhtikuun lopussa myös aikuisliikunnan osalta. Lopputulemana PGK saavutti ensimmäisenä golfseurana aikuisliikunnan Tähtiseura -arvon. Sinetti luovutetaan seuralle 19.5. avoimien ovien päivänä.

Laatuohjelmassa on määritelty laatutekijät, jotka Tähtiseuran tulee täyttää.

Laatutekijät jakautuvat neljään osioon ja niiden alateemoihin:

  1. Johtaminen ja hallinto (johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi)
  2. Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)
  3. Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
  4. Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)


Tutustu tähtiseuran laatutekijöihin täältä