Porin Golfkerho on nyt Suomen Golfliiton Tähtiseura

Aiemmin myönnetyt Sinettiseura ja Laatuseura -merkit saivat jatkoa

Suomen Golfliiton puolesta Tähtiseura -merkin luovutti Hannu Paatelo 22.05.2021.

Hannu Paatelon puhe luovutustilaisuudessa 22.5.2021:


Porin Golfkerho!
Porin Golfkerho on mukana Suomen Golfliiton kaksiportaisessa laatujärjestelmässä. Seura on palkittu aiemmin Suomen Golfliiton Laatumerkki-statuksella. Tämän jälkeen seura on jatkanut ansiokkaasti ponnisteluja kohti Tähtiseurastatusta.

Mikä on Tähtiseura? Lainaus Suomen Olympiakomitean sivuilta:
Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma
Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.
Seuratoiminta on suomalaisen urheilun keskeisin vahvuus. Kehitämme sitä aktiivisesti Tähtiseura-ohjelman avulla, joka on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoma laatuohjelma.
Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tämän laajemman tuen avulla on mahdollista säilyttää liikunta osana eri elämänvaiheita ja myös kehittyä huippu-urheilijaksi asti.
Tähtimerkki
Olympiakomitea ja lajiliitto myöntävät tähtimerkin tunnuksena urheiluseuralle, jonka toiminta täyttää määritellyt laatutekijät seuran valitsemalla osa-alueella. Suomen Golfliitto on mukana lapset ja nuoret -sektorilla.
Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään.

Näillä sanoilla haluan onnitella itseni ja Suomen Golfliiton Nuorisovastaava Mika Hollon puolesta Porin Golfkerhoa tänään luovutetun TÄHTISEURA-merkin puolesta!

Paljon Onnea!