Jäsenkyselyn tuloksia

kesän lopulla toteuteutettuun jäsenkyselyyn tuli vastauksia 197 kappaletta. Kiitos kaikillle vastaajille! Tulokset otetaan luonnollisesti huomioon toiminnan suunnittelussa.
Kyselyn tulokset kertovat asioiden olevan kohtuu hyvällä mallilla. 

Tutkimukseen vastasi 197 henkilöä. Noin 80% vastaajista pelaa large-pelioikeudella, on miehiä ja on iältään 22-65 vuoden väliltä. Tasoitukseltaan vastaajista 65% on väliltä 10-26. Lähes 70% pelaa yli 20 kierrosta kaudessa. Tutkimus toteutettiin samoin menetelmin kuin 2014, joten tuloksia voi vertailla.

Arviot yleensäkin sijoittuvat hyvälle tasolle, vain bunkkerit sijoittuu niukasti keskivälin alapuolelle arvioitaessa onnistumista, kouluarvosanaksi muutettuna bunkkeritkin saivat kuitenkin tyydyttävän eli 7-, . Oheispalveluissa on onnistuttu parhaiten lähelle kiitettävää arvosanaa ja kentän osalta onnistuminen on bunkkereita lukuun ottamatta hyvällä tasolla.

Yleisesti ottaen oheispalvelut koetaan hyvin toimiviksi, joskaan ne eivät ole vastaajille niin tärkeitä kuin kenttään liittyvät asiat. Tärkeimpinä nähdään harjoitusalueet ja caddie-masterin palvelut. Oheispalveluihin ei yleensä ottaen tarvita isoja panostuksia.

Kentän osalta tärkeimmiksi koetut asiat ovat kunnossa. Lyöntipaikat ja bunkkerit kaipaavat parannusta, vaikka kumpaakaan ei arvioida kovin tärkeiksi. Kokonaisuutena arvioituna kenttä saa arvosanaksi mukavan 8+.

Tilojen ja alueiden yleistä siisteyttä on edelleen parannettava.

Edellisen tutkimuksen vuonna 2014 kertomista selkeimmistä kehityskohteista ravintola ja harjoitusalueet ovat nyt kunnossa. Nyt kehittämiskohteita ovat: tilat, rakennukset ja yleinen siisteys, sen jälkeen lyöntipaikat ja viimeisenä bunkkerit. Kuitenkin niin, että kenttään liittyvät (Viheriöt, väylät ja pelin sujuvuus) pidetään ensisijaisina hyvin hoidettavina asioina. Sen jälkeen tulee ilmapiirin vaaliminen ja sitten nämä kehitettävät kohteet.

Sinänsä mitään uutta ja yllättävää tietoa ei tutkimus tuonut. Kehittämiskohteet ovat olleet tiedossa ja niiden suhteen parannuksia tehdään sitä mukaa, kun resurssit antavat myöten.


Tulosten analysointia

Kaikkein tärkeimpinä asioina vastaajille ovat:

 1. Viheriöt
 2. Peliväylät
 3. Kierroksen sujuvuus
 4. Ilmapiiri


Samat asiat olivat 2014 tärkeitä. Uutta on, että harjoitusalueet on noussut listalla jumbosijalta viidenneksi. Nämä neljä ensimmäistä erottuvat selkeästi tärkeimmiksi asioiksi.

Vähiten tärkeitä asioita olivat (1. Vähiten tärkein)

 1. Par 3 kenttä
 2. Pron palvelut
 3. Bunkkerit
 4. Golfshopin palvelut


Par3 kenttä ei ole paljon pelaaville merkityksellinen mutta sen merkitys uusjäsenhankinnassa on äärimmäisen iso.

Parhaiten on onnistuttu:

 1. Caddie-master palvelut (9-)
 2. Golfshop (9-)
 3. Harjoitusalueet (8 ½ )
 4. Ravintolapalvelut (8 ½)
 5. Pron palvelut (8+)


Eli oheispalvelut ovat nyt kunnossa, kouluarvosanoiksi muutettuna ollaan lähellä kiitettäviä arvioita. 2014 tutkimuksessa Ravintolapalvelut arvioitiin huonoimmaksi osa-alueeksi, joten ravintolauudistus on toiminut nyt hyvin.

Huonoiten on onnistuttu (1. Huonoin)

 1. Bunkkerit (7-)
 2. Lyöntipaikat (7 ½)
 3. Tilat, rakennukset, yleinen siisteys ( 8- )


Näissäkin ollaan onnistuttu kuitenkin kouluarvosanoin mitattuna vähintään tyydyttävästi.

Kenttä

Kentän osalta on onnistuttu parhaiten seuraavissa asioissa

 1. Viheriöt (8+)
 2. Väylät (8)
 3. Pelin sujuvuus (8)


Nämä olivat myös tärkeimpiä vastaajille, joten näiden tasoon on edelleen panostettava ensin. Viheriöt saivat alhaisella tasoituksella paljon pelaavilta selkeästi muita kentän osa-alueita paremmat arvosanat ja arvosana oli 8 ½. Muiden kentän osa-alueiden arviot kaikilta vastaajilta olivat kouluarvosanoina:

Lyöntipaikat 7 1/2
Bunkkerit 7-

Nämä olivat myös vähiten tärkeitä kentän osalta, mutta vaativat skarppausta jatkossa. Lyöntipaikkoja on tarkoitus uusia talouden salliessa. Tärkeämpien asioiden taso tulee kuitenkin säilyttää ykkösprioriteettina. Seuraavana sitten lyöntipaikkojen uudistaminen ja viimeisenä bunkkerit.

Kentän yleisarvosana kokonaisuudesta on edelleen 8+, kuten oli myös 2014.

Harjoitusalueet ovat kunnossa, eivät vaadi enää merkittäviä lisäpanostuksia.

Samoin seuratoiminta, tiedottaminen ja ilmapiiri ovat kunnossa. Ilmapiiriin panostaminen on näistä tärkein ja seuratoiminta vähiten tärkein osa-alue. Kouluarvosanoiksi muutettuna arviot olivat näistä seuraavat

Seuratoiminta 8
Ilmapiiri 8
Tiedottaminen 8+


Oheispalvelut ja seuratoiminta
Arviot kentästä ja harjoitusalueista

Vapaat palautteet

Vapaassa sanallisessa palautteessa/kehittämisehdotuksissa toivottiin kyselyssäkin esille nousseita asioita. Sanallista palautetta tuli 73 kpl.

Bunkkereihin toivoi parannusta 8 vastaajaa.

Ympäristön ja yleisilmeen siistiytymistä toivoi 14 vastaajaa

Teepaikkojen kunnostuksia toivoi 10 vastaajaa.

Kenttäjärjestykseen otti kantaa 5 vastaajaa, joista 1 toivoi muutosta.

Uudistunut ravintola sai pääsääntöisesti positiivista palautetta.

Yksittäisiä palautteita ja kehitysehdotuksia tuli lukuisista muista aiheista. Myös positiivista sanallista palautetta annettiin muun muassa kentänhoidon tason noususta, viheriöistä, pelijärjestyksestä, asioiden yleisestä kehittymisestä ja varsinkin ravintolasta.

Selkeä ero 2014 sanallisiin palautteisiin sekä myös aiemmin toteutettuihin kyselyihin oli se, että viheriöiden pelattavuutta, tasalaatuisuutta ja nopeutta ei kritisoitu. Aikaisemmin se on ollut iso aihe sanallisissa palautteissa ja oli varsinkin parempien pelaajien huolenaihe.