Klubi suljettu. Toimisto auki yleensä arkisin klo 10-16. Soita ja varmista 0500 592812.

Lintupuisto Talviviheriöt, auki jäsenillesuljettu pakkasella
Suisto+Joki+Par3 Suljettu
Range  Jäsenet voivat kerätä palloja. Lyödään matoilta.
 

 

 

Paikallissäännöt 2016 / PGK

1. Irtokivet hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja. (Sääntö 24-1) (s. 145-146)
2. Pallon ollessa pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta, joka sijaitsee enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta, ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja nostaa pallonsa, puhdistaa ja pudottaa sen lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pelaaja saa vapautuksen myös, jos kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.
3. Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).
4. Jos pallo osuu ilmassa olevaan sähköjohtoon, lyönti mitätöidään ja pelaajan on uusittava lyönti. Pelaajan tulee pelata mahdollisimman läheltä edellisen lyönnin paikkaa Säännön 20-5 mukaisesti (pallon lyöminen edellisen lyönnin paikalta).
5. Kentän ulkorajat (Sääntö 27)
Pallo on ulkona, kun se on kentän rajaksi määritetyn aidan tai valkoisten tolppien päällä tai toisella puolella. Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.
Huomautus:
Mikäli ulkona-raja on määritelty yhtenäisellä valkoisella viivalla, korvaa tämä viiva mahdollisesti olemassa olevat ulkorajapaalut. Pallo on tällöin ulkona, kun pallo on kokonaisuudessaan viivan päällä tai sen yli.
6. Vesiesteet (Sääntö 26)
Vesiesteet on merkitty keltaisin merkein. Mikäli on käytetty keltaisia viivoja, ovat viivat vesiesteen rajoja ja merkit vain ilmoittavat vesiesteen sijainnista.
Sivuvesiesteet on merkitty punaisin merkein. Mikäli on käytetty punaisia viivoja, ovat viivat sivuvesiesteen rajoja ja merkit vain ilmoittavat sivuvesiesteen sijainnista.
Huomautus:
Mikäli vesiesteelle on merkitty droppausalue, voi pelaaja menetellä säännön 26 mukaan tai pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella droppausalueelle, joka on lähimpänä sitä kohtaa, jossa pallo viimeksi ylitti vesiesteen rajan. Pudotettaessa palloa droppausalueelle ei uudelleen pudottamista sallita, mikäli pudotettu pallo pysähtyy alle kahden mailanmitan päähän kohdasta, jossa se ensin osui maahan, vaikka se vierisikin pois droppausalueelta tai lähemmäksi reikää.
7. Kunnostettavaa aluetta (Sääntö 25) ovat:
a. sinisin paaluin merkityt alueet
b. valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
c. siirtonurmen saumat (s.145)
d. sorapäällysteiset pintasalaojat
e. syvät veden valumaurat hiekkaesteissä
8. Epänormaalit kenttäolosuhteet (Huomautus Sääntöön 25-1):
a. vapautus maata kaivavan eläimen, matelijan tai linnun tekemästä reiästä, maakasaumasta tai kulkutiestä myönnetään vain pallon tai mailan heilautuksen osalta.
b. epänormaaleja kenttäolosuhteita ovat kaikki maalatut mittamerkit, jotka sijaitsevat pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla. Vapautus myönnetään pallon tai mailan heilautuksen osalta.
9. Maahan painunut pallo –Paikallissääntö laajennetaan koskemaan koko pelialuetta (s.142 – 143)
10. Kiinteät haitat:
a. valkoisella maalilla merkitty kiinteään haittaan liittyvä alue katsotaan olevan osa kyseistä kiinteää haittaa, eikä ole kunnostettavaa aluetta.
b. istutukset, jotka ovat jonkin rakennelman sisällä kuuluvat kyseiseen kiinteään haittaan
11. Kentän oleelliset osat:
a. nauhat ja muut puiden ympärille kierretyt materiaalit ovat kentän oleellisia osia (esim. jänis-ja myyräsuojat)
b. hiekkaesteiden reunoja tukevat rakenteet, kuten muurit, seinät ja turvepinot, ovat kentän oleellisia osia ja kuuluvat pelialueeseen.
12. HIEKKAESTE KOKONAAN KUNNOSTETTAVANA ALUEENA
Sinisellä paalulla merkitty hiekkaeste kuluu pelialueeseen ja on kokonaan kunnostettavaa aluetta.
Vapautuminen säännön 25-1b (i) mukaisesti.

13. Mittalaitteet (Sääntö 14-3 Huomautus s. 82, 153, 181)
Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kuin etäisyyttä (esimerkiksi korkeuseroa, tuulennopeutta tms.) hän rikkoo Sääntöä 14-3.
Rangaistus: Reikäpeli – Reiän menetys; Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä; Seuraavasta rikkeestä: Pelistä sulkeminen


RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
Reikäpeli – Reiän menetys
Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä ​

​16.5.2016 / J.K.