PGK hakee GEO-sertifikaattia

PGK on jättänyt hakemuksen GEO -sertifikaatin saamiseksi, auditointi tapahtuu kevään aikana.

Porin golfkerho ry melkein kaupungissa, silti lähellä luontoa.


Mikä on GEO-Sertifikaatti ja mitä se tarkoittaa?
GEO-sertifiointi (Golf Environment Organization) on golfalan arvostetuin ja luotettavin kestävän kehityksen tunnustus. Se myönnetään maailmanlaajuisesti niille golfkentille ja -tapahtumille, jotka täyttävät kansainväliset parhaiden käytäntöjen standardit ja osoittavat sitoutumista kestävään kehitykseen pyrkien sosiaalisten ja ympäristö arvojen jatkuvaan parantamiseen.


Kalafornian golfkentän alueen luonto ja kestävä kehitys Porin Golfkerhossa.

Luonto-arvot ovat kentänhoidon työskentelyssä erittäin korkealla. Pyrimme siihen, että oma toimintamme ei vahingoita ympäristöä. Hoitotoimenpiteissä laitamme tietysti golfin etusijalle, mutta luonnon ehdoilla. Noudatamme säädöksiä ja lakeja kasvinsuojelu-aineita käyttäessämme. Ravinne määrät typen ja fosforin osalta pidämme kenttäalueella mahdollisimman matalana, kuitenkin niin ettei nurmikon kasvu häiriinny.


Luonnollisuus on mahdollista pitää golfkentän alueilla missä ei pelata. Useita karheikko alueita, mitkä ovat sivussa pelaamiselta, on muutettu niittymäisiksi alueiksi. Toiminnalla saavutetaan säästöjä polttoaineen kulutuksessa, koska leikkuutarve pienenee, sekä parannetaan eliöstön olosuhteita kentän alueella.


Puustoa hoidetaan tarpeen mukaan, ja mahdollisia kantoja, lahopuita sekä risuja pyritään jättämään alueille missä ei ole tarkoitus pelata. Uutta puustoa istutetaan huonokuntoisten pelialueelta poistettujen puiden tilalle, sekä parantamaan alueen hiilinielua. Tällä toiminnalla turvataan monipuolinen luonto nyt ja tulevaisuudessa.


Keräämme dataa alueen eliöstöstä, johon lukeutuu kasvillisuus, linnusto, eläimistö, ja selkärangattomat. Tiedon kerääminen on vasta alussa, ja tulevaisuudessa toivoisin apua myös jäsenistön puolella. Jos olet innostunut tunnistamaan eliöstöä kentän alueelta, ole yhteydessä allekirjoittaneeseen. Teemme nettisivuille tulevaisuudessa listan, missä käy selville alueen eliöstö ja sen tila.


Lisää GEO-sertifikaatista

GEO-sertifikaatti


sustainable golf pgk


Hannes Kalmi
kenttämestari

Voit nähdä monia eläimiä golfkierroksen aikana

Linnustoltaan kalafornian golfkenttä on erittäin monipuolinen