Konetöitä kentällä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Kentänhoitokauden päätteeksi kentällä on tehty korjaustöitä. Lyöntipaikkoja on uusittu ja kenttälle saadaan muutenkin uutta ilmettä. Ympäristöystävällisyyttä on huomioitu myös monella tavalla.

Korjaustyöt aloitettiin väylän 2 ja 11 teeboxeista

Lokakuussa aloitettiin hoitokauden päätteeksi peruskunnostustöitä kaivinkoneella. Muutamien vesiesteiden reunoja puhdistettiin. Par3 kentän loppuosalle menevä tie rakennettiin kunnolliseksi ja sorastettiin. Samoin siistittiin huoltohallin ympäristöä ja kenttäalueella kulkevia teitä. Samassa yhteydessä muotoiltiin kentälle muutamiin paikkoihin siirtymäreittien varrelle kumpareita, joihin kasvatellaan kukkaketoja. Viime kaudelta kentänhoito sai hyvää palautetta kukkaiskummusta väylien 16 ja 17 välisessä maastossa eli sitä silmäniloa on luvassa lisää.

Teepaikkoja rakennettiin uusiksi väyliltä Suiston ja Joen väyliltä 1, 2, 11 (valkoiset ja keltaiset) sekä 8 (punainen). Samalla koko Suiston avausväylän ympäristö sai näyttävämmän ilmeen. Ensi kaudella uusitaan punaiset teet väyliltä 2,11,12 ja keltaiset/valkoiset väyliltä 3,10 ja 18, jolloin Suiston ja Joen teepaikat ovat kunnossa. Sitä seuraavina vuosina korjataan sitten Lintupuiston teepaikkoja tarpeen mukaan ja Lintupuiston viheriöitä 1-2 kappaletta vuodessa.

Kentän parannustöitä on siis tarkoitus tehdä johdonmukaisesti vuosittain ja siten, että syksyisin tehtävät työt haittaavat mahdollisimman vähän pelitoimintaa. Korjatut kentän osat saadaan seuraavalla kaudelle käyttöön kohtuullisen aikaisessa vaiheessa ennen kiivainta sesonkia. Lisäksi työt pystytään näin suorittamaan kustannustehokkaasti omana työnä vuokrakaivinkoneella.

Bajamajasta eroon

Kauden päätteeksi hankittiin Suistoon uusi biokäymälä, joka sijoitetaan väylältä 7 alkavan siirtymän alkuun, jolloin WC on käytettävissä myös väylien 3 ja 11 jälkeen. Samalla pääsemme maisemaa rumentavasta Bajamajasta eroon.

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Biokäymälä täydentää osaltaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja Kalaforniassa. Kuluneella kaudella miesten wc klubilla varusteltiin vedettömällä pisuaarilla. Olemme myös vuosikaudet käyttäneet luontoystävällistä tuulisähköä sekä energiaa säästäviä ilmalämpöpumppuja ja harkitsemme myös aurinkopaneeleiden hankintaa. Jätehuollon osalta jätteet lajitellaan kierrätystä silmällä pitäen. Myös kerhon taloushallinnossa ja laskutuksessa on siirrytty pitkälti sähköiseen järjestelmään, jolloin säästyy paperia. Jokainen jäsen voi valita itselleen sähköisen laskun. Ensi vuonna siirrymme yhden laskun politiikkaan pelioikeusmaksujen osalta, joka sekin säästää paperia ja myös kustannuksia. Lannoittamisen osalta noudatetaan tarkkaa linjaa välttäen ”ylilannoittamista”. Golfkentän ruohon kasvuun liittyvä lannoitekuormitus onkin murto-osa maanviljelyn vastaavasta ja lisäksi lannoittaminen koskee Kalaforniassa vain viheriöitä, väyliä ja lyöntipaikkoja. Ruffeja ja muita reuna-alueita ei lannoiteta lainkaan. Levitettäessä lannoitteita tai kasvisuojeluaineita jätetään selkeä vyöhyke vesialueiden tai herkkien alueiden väliin. Käytössä on myös orgaanisia lannoitteita. Kasteluveden osalta emme myöskään kuluta pohjavettä tai käytä talousvettä. Kastelu hoidetaan jokivedellä. Luonnollisesti aina vihreä golfkenttä toimii myös hyvänä hiilinieluna. Kentän kattava ruohopeite ja puusto auttaa osaltaan tässäkin asiassa. Myös alueen runsasta linnustoa on huomioitu asentamalla alueelle useita linnunpönttöjä senioreiden ja kentänhoidon yhteistyönä. Kentänhoito Kalaforniassa kunnioittaa luonnon monimuotoisuutta ja pyrkii luomaan olosuhteet sekä luonnolle että golfille.


Lisää leikkuutehoa ruffeihin

Kaudelle 2018 leikkuukalustoa vahvistetaan isolla ruffileikkurilla, jolloin leikkuut pystytään hoitamaan tehokkaammin. Tämä näkyy tasalaatuisempana leikkuujälkenä ja vähentää myös leikkuujätteen määrää.