Pelaaja ensin -kyselyiden tuloksia kaudelta 2019

Jäsenistöltä kysyttiin kolmeen otteeseen palautteita kauden aikana ja vieraspelaaja kysely oli aktiivinen läpi kauden. Kalaforniassa ollaan tyytyväisempiä kuin Suomessa keskimäärin.

Golfliiton tarjoamaa Pelaaja ensin -kyselyä on nyt käytetty kesäkuun alusta 2018. Jäsenille tehdään kysely 3 kertaa kauden aikana (touko-, heinä- ja syyskuussa). Kysely lähtee aina niin että 1/3 saa kutsun kunakin kuukautena ja sama henkilö voi siis saada kutsun kerran kaudessa.
Vieraspelaaja saa automaattisen kyselykutsun touko-syyskuussa Nexgolf-järjestelmästä käydessään pelaamassa.

2019 vastauksia omilta saatiin omilta jäseniltä noin 240 ja vierailta noin 110.

Tulokset ovat ilahduttavan positiivisia. Verratuna viime vuoteen kaikkien osa-aluiden osalta tyytyväisyys on noussut niin jäsenten kuin vieraspelaajien osalta. Ainut poikkeus jäsenistön osalta on tyytyväisyys lähtöaikojen saatavuuteen, joka sekin laski vain nimellisesti. Pelatut kierrokset kasvoivat noin 15%, joten aikoja on tietysti ollut enemmän varattuna.

Kalaforniassa on tyytyväisempiä jäseniä kuin keskimäärin muualla Suomessa ja selkeästi tyytyväisempiä kuin omalla toiminta-alueella Satakunnassa!

Eniten tyytyväisyys on kasvanut kentän ja hinnoittelun osalta. Kentän puolella suurimmat edistysaaskeleet on otettu väylien kunnossa ja viheriöiden tasaisuudessa sekä yleisessä hoitotasossa. Tyytyväisyys viheriöihin oli muuten heinäkuun kyselyissä Suomen top kolmosessa! Bunkkerit koetaan suurimpana kehityskohteena ja edelleen lyöntipaikkojen arvosana on muuta kenttää matalampi. Lyöntipaikkojen korjaukset jatkuvatkin edelleen. Hinnathan laskivat pelioikeushaasteen myötä merkittävästi, joten tulos siltä osin oli odotettu.

On hienoa todeta, että parin vuoden aikana tehdyissä kyselyissä lähettiläspistemäärämme on noussut jokaisessa kyselyssä. Kiitos hienosta kehityksestä kuuluu Kalafornian koko henkilöstölle ja seuratoimijoille sekä prolle ja golfshopille. Tarkoitus ei ole jäädä henkseleitä paukuttelemaan, vaan asioita kehitetään edelleen määrätietoisesti kohti parempaa.

Kiitos palautekyselyihin vastanneille. Tulokset auttavat toiminnan arvoimisessa ja kehitystyössä.

Lue lisää raporttia pelaaja ensin kyselystä 2019.pdf