Tietopaketti uudesta tasoitusjärjestelmästä ja kertausta viimeisistä sääntömuutoksista

Suuniteltu sääntökoulutus jouduttiin perumaan koronaviruksen vuoksi. Sen johdosta Ari Heinämäki kokosi tiiviin tietopaketin uudesta tasoitusjärjestelmästä ja säännöistä. Kannattaa lukaista!


TASOITUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Tasoitusten laskuperusteet muuttuivat sen vuoksi, että kaikki maailman golftasoitukset perustuisivat jatkossa samoihin kriteereihin.

Uudessa laskennassa otetaan huomioon 20 viimeisintä pelattua kilpailua tai tasoituskierosta. Näiden kierroksien 8 parhaan tuloksen keskiarvo määrittää tasoituksen. Uuden kierroksen jälkeen vanhin tilastoitu kierros putoaa pois. Näin ollen ei pelkkä uusi kierros yksin vaikuta tasoitukseen, vaan merkitystä on sillä, onko pudonnut kierros ollut kahdeksan parhaan joukossa ja onko uusi kierros tulossa kahdeksan parhaan joukkoon ja myös se minkälaisen tuloksen mahdollisesti kahdeksan parhaan joukkoon tuleva tulos syrjäyttää kahdeksan listalta, vaikka tuo syrjäytynyt tulos jäisikin vielä 20 listalle.

Edellytyksenä tasoituskortin tallentamiseen on, että pelaajalla on ollut merkitsijä, pelattu vähintään 9 reikää ja on pelattu noudattaen golfin sääntöjä. Ts. lähes samat edellytykset kuin ennenkin poisluettuna, ettei kierrosta tarvitse ilmoittaa etukäteen ja, että kaikki pelaajat voivat merkata tasoituskierrokseksi 9 reiän kierroksen. Lisäksi tasoituksen yläraja kaikilla pelaajilla on 54.

Tulos lasketaan aina lyöntipelituloksena kuitenkin niin, että ne reiät, joilla lyöntimäärä nousee suureksi, järjestelmä muuttaa ko. reiän tuloksen vastaamaan alinta lyöntimäärää, joka antaisi pelaajalle 0 bogipistettä. Esim. par 4 väylällä jos pelaajan tasoitus on yksi lyönti, hän ei saisi tuloksesta 7 enää pistettä. Tasoituslaskin laskee silloin tulokseksi 7, vaikka kilpailukortissa olisi esim. tulos 9.

Samoin järjestelmä määrittää pistebogi-kisassa viivalla merkatun tuloksen. Kilpailutulokseksi tulee pelissä tietysti todellinen tulos.

Tasoituksen muutos on aina keskiarvo eli muutos jaettuna kahdeksalla. Esim. jos kahdeksan listalta tippuu tulos 94 ja tilalle nousee tulos 86, on tasoituksen muutos 94- 86 = 8. Muutos jaettuna kahdeksalla on 1 lyönti eli tasoitus pienenee yhden kokonaisen lyönnin. Kilpailujen tulostaso (ns. olosuhdevaikutus) voi vaikuttaa hiukan järjestelmän laskentaan kuten aikaisemminkin. Myös ”liian” suuri muutos edellisen vuoden alimpaan tasoitukseen verrattuna voi rajoittaa nopeaa tasoituksen nousua.

Näitä ns. erityistapauksia ei tarvitse pelaajan huomioida, vaan järjestelmä hoitaa. Lisää tietoa ko. järjestelmästä löytyy golf.fi.

VUONNA 2019 SÄÄNTÖIHIN TULLEET MUUTOKSET

Muistin virkistämiseksi vielä kertauksena sääntöihin tulleet muutokset edellisvuodelta.
Muistettakoon, että näiden lisäksi on runsaasti voimassaolevia sääntöjä, jotka eivät ole muuttuneet.

1.Droppi polven korkeudelta, pelaajan polven korkeus suorana seisten. (Ei tarvitse seisoa suorana, mutta pudotuskorkeus on asennosta riippumatta aina sama.)
2. Droppialue mitataan oman bagin pisimmällä mailalla (ei kuitenkaan putterilla.)
3. Droppaus ja pelaaminen vapautusalueelta. Huom! Pudotetun pallon tulee jäädä pudotusalueen sisälle! Jos pallo osuu pudotettaessa pelaajaan, mutta jää määritetylle alueelle, ei pudotusta saa uusia.
4. Kun dropataan linjassa taaksepäin, palloa ei voi pelata lähempää reikää kuin vertailupiste.Vertailupiste olisi syytä merkata turhien pudotusten välttämiseksi. ( Jos pudotetaan pallo linjassa taaksepäin ja vertailupistettä ei ole merkattu. On se kohta, johon pallo pudotettaessa ensimmäiseksi osuu tuo vertailupiste. Tällöin, jos pallo pomppaa hiukankin lähemmäksi reikää, pudotus on uusittava ja vertailupiste on määrittynyt ensimmäisen pudotuksen perusteella.
5. Pallon etsimisaika enintään 3 minuuttia.

6. Jos pallo liikkuu etsittäessä, se pitää palauttaa paikalleen ilman rangaistusta.
7. Kaksoisosumasta ei tule rangaistusta, lasketaan vain lyönti.
8. Jos pallo osuu pelaajaan tai hänen varusteisiinsa lyönnin jälkeen, ei rangaistusta.

9. Ei rangaistusta, jos pallo osuu reiässä olevaan lipputankoon.
10. Greenillä olevat vauriot voi korjata käyttäen tavanomaisia välineitä.
11. Jos pallo liikkuu vahingossa viheriöllä, ei rangaistusta ja pallo asetetaan takaisin alkuperäiselle paikalle.
12. Jos palloa ei ole viheriöllä merkattu ja nostettu ja esim. tuuli liikuttaa sitä, ei palloa siirretä takaisin paikalleen ja jatketaan siitä, mihin pallo pysähtyi. Jos siis on tuulinen ilma ja nopeat viheriöt, kannattanee pallo merkata viipymättä, varsinkin, jos on todennäköistä, että tuuli voisi viedä pallon kauaskin.
13. Estealueet korvaavat vesiesteet. Voit poistaa irrallisia luonnonhaittoja, asettaa mailan maahan ja tehdä harjoitusswingin aivan kuten väylällä tai raffissa. Jos et halua pelata estealueelta, voit vapautua ainoastaan estealuesäännön mukaisesti.
14. Et voi vapautua estealueelta ellei ole tietoa tai varmuutta, että pallosi on estealueella.Tällöin on todettava pallo kadonneeksi
15. Bunkkereissa voit liikuttaa irrallisia luonnonhaittoja.

16. Bunkkerissa ei voi koskettaa hiekkaa pallon edessä tai takana etkä backswingissä. Et myöskään voi koskettaa hiekkaa harjoitusswingissä.
17. Saat vapautuksen, jos pallo on painunut maahan yleisellä pelialueella.
18. Jos pallo on bunkkerissa pelaamattomassa paikassa voit, uutena vaihtoehtona dropata pallon bunkkerin ulkopuolelle kahdella rangaistuslyönnillä. ( Lipun ja pallon sijaintikohdan muodostamalle suoran jatkeelle reiästä poispäin.)

19. Caddie tai joukkuetoveri ei voi seisoa takanasi lyöntilinjan jatkeella, kun alat ottaa lyöntiasentoa. Jos kuitenkin näin käy, eikä pelaaja ole ehtinyt lyödä, voi pelaaja siirtyä pois lyöntiasennosta ja takana seisoja poistua linjan jatkeelta, jolloin vältetään rangaistus. Tämä koskee sekä koko pelikenttää, että viheriötä. ( Vuonna 2018 painetussa sääntökirjassa viheriöllä ei olisi auttanut vaikka tilanne olisi purettu, vaan olisi seurannut kaksi rangaistuslyöntiä. Tästä tuli uusi päätös helmikuussa 2019
20. Pallon tunnistamista ei tarvitse enää ilmoittaa kanssapelaajalle. Pallo pitää kuitenkin merkitä ennen tunnistamista

Suositellaan, että lyöntiin käyttämä aikasi ei ylitä 40 sekuntia. Normaalisti sinun pitäisi pystyä pelaamaan tätä nopeammin.
Pelaajia kannustetaan ns. Ready Golfiin.

Lisätietoja säännöistä: golf.fi
Lisätietoja pelinopeudesta ja golfetiketistä: golf.fi


Hyvää tulevaa golfkautta kaikille!

Terveisn Ari Heinämäki


Jos sinulla tulee kysyttävää, vastaan mielelläni esitettyihin kysymyksiin
aheiri@gmail.com