Vaalikokous maanantaina 30.11. klo 18 hotelli Vaakunassa

Sääntömääräisessä vaalikokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2016 ja suoritetaan henkilövalinnat. Jäsen- ja pelikausimaksut pysyvät ennallaan eli pelaamisen kustannukset eivät nouse.

Tiukan yleisen taloudellisen tilanteen vallitessa on vuoden 2016 suunnitelmat laadittu varsin maltillisesti. Tulovirtoihin ei aseteta yltiöpäisiä odotuksia ja kulut pidetään kurissa. Jäsenistön maksut pidetään ennallaan ja näin pelaamisen kustannukset eivät nouse ensi vuonna.

Suuria investointeja ei ole luvassa vaan pikemminnkin maksetaan laajennuslainaa pois maksusuunnitelman mukaisesti. Klubin keittiö vaatii pientä remonttia ja siihen on budjetissa varauduttu. Jos rahaa on syksyllä käytettävissä, tehdään erilaisia korjaustöitä kentällä.

Toiminnallisella puolella klubi- ja kilpailutoimintaa pyritään uudistamaan paremmin jäenistön tarpeita vastaavaksi. Laajennustöiden valmistumisen jälkeen myös PGK:n strategiaa päivitetään antamaan suuntaviivoja tulevaisuuteen. Ravintolatoiminnot järjestellään uudelleen.

Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti eikä liittymismaksuja peritä ensi vuonna. Jäsenhankinnassa hyödynnetään voimakkaasti uutta par3-kenttää.