Kentänhoidon kuulumisia kauden 2021 kynnyksellä

Paljon on tapahtunut viime kesän jälkeen kentän hyväksi

Golfkauden lähestyessä ja talven vaihtuessa kevääseen on tässä vaiheessa hyvä käydä läpi, mitä kentälle kuuluu. Viime syksyn rakentamisen työt olivat pääasiallisesti kentän kunnon parantamiseen tähtääviä.

Korjasimme muutaman epätasaisen lyöntipaikan (joki punainen 12ja13 lintupuisto keltainen 7ja8) ja ne pystymme ottamaan käyttöön todennäköisesti toukokuun loppuun mennessä. Viheriöillä jatkoimme fore kaulusten muotoilua niin, että ylimääräinen vesi pääsee esteettä poistumaan viheriöltä (joki 10 lintupuisto 1ja2).

Ojien siistiminen oli myös tärkeässä osassa, koska siten saamme ylimääräisen veden liikkumaan pois nopeammin tärkeiltä pelialueilta. Bunkkereiden salaojitusta ja hiekan lisäämistä tehtiin ympäri kenttää. Vesiesteiden parantaminen aloitettiin suisto 4-7 alueelta tekemällä veden sääntely putkisto, jolla saadaan veden korkeus muutettua niin, että pystymme hoitamaan paremmin ranta-alueita.

Tulevaisuudessa pyrimme peliin vaikuttavien vesiesteiden rantoja siistimään koneellisesti.

Kentänhoidon osalta syksy oli tulevaan kauteen valmistautumista. Ilmastukset ja holkitukset suoritettiin kaikille lyhyeksi leikatuille alueille. Suurin negatiivinen palaute, mikä hoidoista tuli, oli holkitus papanoiden jääminen väylillä. Tämän vuoksi keräämme myös väyliltä holkitusjätteen tulevalla kaudella pois. Tätä varten suunnittelimme ja rakensimme keräävän holkituslaitteen talven aikana.

Viimeiset hometorjunnat viheriöillä ja lyöntipaikoilla tehtiin ennen lumen tuloa joulukuun lopulla.

Tammikuun lopulla jouduimme poistamaan loskaa viheriöiltä, jottei jäätä pääsisi muodostumaan.

Risukoita on raivattu eri puolilta kenttää talkootyönä ja muutamia lahovikaisia puita on kaadettu.

Heti lumien sulaessa levitimme viheriöille kasvualustaa ja lyöntipaikoille hiekkaa paksun kerroksen estämään tuulikuivumista. Väylille on tehty kalkitus. Routaa on tällä hetkellä jonkin verran, mutta kelien pysyessä lämpiminä sulaminen on nopeaa.

Pääsemme heti kelien salliessa ja kentän kuivuessa aloittamaan kauden. Näillä näkymin viheriöt ovat home vapaita ja kasvullisesti hyväkuntoisia. Väylillä on jonkin verran homeita, mutta muuten ne ovat myös ajankohtaan nähden kohtuullisessa kunnossa.

Tulevan kesän hoitotoimet pyritään tekemään niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa pelaamisella. Pelialustojen kunnossa pysymiseksi on kuitenkin ajoittain tehtävä rajujakin mekaanisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat hetkellisesti nurmen pintaan. Kentänhoidon tämän vuoden tavoitteena on nostaa kentän laatutasoa vieläkin paremmaksi sekä kiinnittää huomiota paremmin yleiseen siisteyteen kentällä. Paljon positiivista huomiota herättäneitä kukkaniittyjä lisätään kentän alueelle.