Palvelutoimintaan muutoksia Kalaforniassa

Jatkossa klubiravintolan toiminnasta vastaa Porin Golfkerho

Kauden aikana on käyty Porin Golfkerhon ja LN Restaurants Oy.n välillä neuvotteluja ravintolatoiminnan kehittämiseksi Kalaforniassa. Hyvässä hengessä käydyissä kekusteluissa etsittiin muun muassa mallia, jossa toimintoja yhdistämällä päästäisiin molempia osapuolia hyödyttäviin kustannussäästöihin. Pohdinnassa oli monenlaisia vaihtoehtoja, joista yksi oli ravintolatoimintojen siirtäminen kerholle. Porin Golfkerho ottaa siis myös ravintolapalvelut hallinnointiinsa ja näin mahdollistaa toimintojen yhdistämisen ja palvelun kehittämisen.

Janne Larisuo, LN Restaurants Oy:sta kertoi, että ravintolantoiminnan kehittäminen sesonkiluonteisuudesta johtuen olisi ollut yrittäjävetoisena haastavaa. ”Golfkerho puolestaan pystyy käyttämään hyväkseen nykyisiä henkilöresursseja esimerkiksi hiljaisina aikoina, joten toiminnot saadaan hoidettua taloudellisesti järkevämmin. Kaiken kaikkiaan tällä myyntivolyymilla ratkaisu on järkevä kaikille osapuolille.”

Toiminnanjohtaja Ville Tuovinen pitää uutta järjestelyä myöskin hyvänä mahdollisuutena. ”Hallituksen päätökseen vaikutti juuri tuo työtehtävien yhdistämisestä syntyvä kustannustehokkuus ja samalla kerhon tulopohjan laajentuminen. ” Tuovinen kiittää koko kerhon puolesta LN Restaurantsia kuluneesta kahdesta vuodesta. ”Janne ja Matias toivat ravintolatoimintaamme modernia uutta ilmettä ja raikastivat klubin ilmapiiriä monin tavoin.”

Janne ja Matias kiittävät asiakkaitaan lämpimästi kuluneesta ajasta. ”Kalaforniassa meidät nähtäneen usein tulevaisuudessakin, sen verran hienosta harrastuksesta on kyse” päättää Janne.


Janne ja Matias kiittävät asiakkaitaan kuluneesta ajasta.